Vi bemanner og leier ut

Personalkonsulentene våre skal selv ha jobbet innenfor/ha meget god kjennskap til de bransjene vi bemanner og rekrutterer til.


Vi har stort fokus på å finne den rette kandidaten til våre kunder. Så vi bruker litt ekstra tid. Vi kaller det kvalitetstid.  


IT/Elektro

Stillinger innenfor IT-bransjen. Inginører, fagarbeidere til både sterk og svakstrøm bransjen. El.Mek. montører, Tavlemontører, Elektrikere.  


Salg / Administrasjon

Salgs ledere og konsulenter, Regnskapfører, Revisorer, Undervisning, Markedsføring, Butikk, Helse sekretærer og Pleie og omsorgsarbeidere.


Logistikk / Industri

 Lager, Logestikk, sjåfører, Innkjøp. Vi bemanner til de fleste stillingene innenfor industri og bygg.