Utleie

Og leie inn en medarbeider fra oss til et vikar oppdrag, eller til et prosjekt, er en effektiv og fleksibel løsning.

Sykefravær, ferier, permisjoner, prosjekter, sesongsvingninger og uforutsette situasjoner gjør innleie av arbeidskraft til en fornuftig løsning. Vi har kvalifiserte kandidater til alle typer stillinger. Vi kvalitetssikrer våre kandidater gjennom kartlegging av kompetanse, personlige intervjuer, og nøye referansesjekker. SKY Rekruttering og Bemanning har også lang erfaring med mange av kandidatene fra tidligere oppdrag. 

SKY Rekruttering og Bemanning har alt arbeidsgiveransvar i forbindelse med utbetaling av lønn, arbeidsgiveravgift, skattetrekk, OTP, forsikring, feriepenger og sykepenger ved utleie av vikarer. Dersom vikaren skulle bli syk, betaler dere som kunde ingen ting. Dere betaler kun for utførte arbeidstimer. 

Er dere så fornøyde med vikaren at dere ønsker å ansette den, så tilbyr SKY Rekruttering full fleksibilitet. Når som helst i utleieperioden kan vi etter nærmere avtale inngå et ansettelsesforhold mellom dere og vikaren.