Rekruttering

Ved å tilby fast stilling direkte favner man et større utvalg kandidater.
Enkelte stillinger kan også kun besettes via en direkte rekrutteringsprosess fordi kandidatene har attraktiv kompetanse og er allerede i annen fast stilling. Stillingen som skal betjenes er fast, og ikke et vikariat, prosjekt eller sesongbasert. 

SKY Rekruttering og Bemanning gjennomfører rekrutteringsprosesser og fastansettelser på vegne av et bredt utvalg kunder. Våre medarbeidere i SKY rekruttering er erfarne rekrutteringsrådgivere, og har både bred og lang erfaring innen prosesser for fastansettelser. Vi gjør hele prosessen fra A-Å for å finne den best egnede kandidaten til den stillingen du skal fast ansette. 

 Det er dyrt å ansette feil - Det er lurt å investere i rekrutteringsbistand.